MŠ Zahradnického II


 Kapacita MŠ: 56 dětí
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30

 Krtečci: 705 894 835
 Veverky: 705 894 836
 Medvídci: 705 894 837

 

Zápis celoškolní schůzky s rodiči ze dne 7. 9. 2023

MŠ Korálky Havlíčkův Brod, Zahradnického II

Třídy Medvídků, Veverek, Krtečků

 

Zápis ze schůzky rodičů 7.9.2023

 

 • Zástupkyně ředitelky Mgr. Barbora Kubátová přivítala přítomné rodiče i zaměstnance MŠ Korálky Zahradnického II. a představila nové paní učitelky z tříd Krtečků a Veverek: p. uč. Karolínu Kubecovou, p. uč. Janu Slavíkovou, Dis. a p. uč. Bc. Ilonu Ptáčníkovou. Přítomná byla i hospodářka školky paní Martina Novotná a p. učitelky Ludmila Kopřivová a Iva Jansíková, Dis. Rodiče stvrdili svoji přítomnost podpisy na prezenční listinu.
 • Všichni přítomní byli seznámeni s otevírací dobou školky (6:30- 16:30) a časovým rozvrhem vyzvedávání z jednotlivých tříd. Zdůrazněno bylo především ranní předávání dětí paní učitelce tak, aby došlo minimálně k očnímu kontaktu s rodičem. Vyzvedávat ze školky mohou pouze pověřené osoby. Zda se děti nachází na zahradě či uvnitř mohou nově rodiče zjistit z vývěsky na vchodových dveřích jednotlivých tříd. Po vyzvednutí dětí by se s nimi doprovod měl zdržovat v areálu školky co nejkratší dobu.
 • P. uč. Kubátová poprosila o včasné omlouvání dětí v případě jejich nepřítomnosti, či mimořádné události. Připomněla význam povinného předškolního vzdělávání a tedy povinnou přítomnost předškolních dětí v době od 8.00 do 12.00 hodin. Upozornila na možnost domluvit si  individuálně konzultační hodiny s paní učitelkou dané třídy.
 • Přítomní rodiče byli seznámeni se Školním a Vnitřním řádem MŠ Zahradnického II. a jeho dodatky. Paní učitelky upozornily na jejich vyvěšení v šatnách jednotlivých tříd a doporučily sledovat vývěsky v šatnách a na webových stránkách školky, kde se budou nacházet všechny potřebné informace během školního roku.
 • Paní učitelky poprosily všechny přítomné rodiče, aby neposílali nemocné děti do školky. Při této příležitosti poskytly i materiál s vypracovaným návodem jak poznat, kdy je dítě nemocné a není vhodné ho posílat do kolektivu. Dle školního řádu se ve školce nepodávají dětem žádné léky.
 • Všichni rodiče jednohlasně udělili pedagožkám souhlas s prohlížením hlav dětí v případě výskytu či podezření na výskyt vší.  Paní učitelky tedy mohou dětem sahat do vlasů a při identifikaci vší u dítěte neprodleně kontaktovat rodiče.
 • V případě, že by měl někdo z rodičů zájem darovat školce peněžitý dar, upozornily p. učitelky na nutnost vyplnit darovací smlouvu. K dispozici je v šatnách a u p. uč. Kubátové.
 • Rodiče byli upozorněni, aby dětem nedávali do školky hračky z domova s vyjímkou plyšové hračky na spaní.
 • Paní učitelky dopodrobna popsaly školní vzdělávací program Cesty k poznání. Jedná se o prožitkové učení se šesti bloky. Konkrétní program na daný týden bude viset na nástěnce v šatně a bude přizpůsobený na míru jednotlivých tříd.
 • Školka je zapojena také do několika projektů (Celé Česko čte dětem, Se Sokolem do života) a podporuje sportovní vyžití dětí (např. plavecké lekce, bruslení, lekce aerobiku, jógy, lyžování).
 • P. uč. Kopřivová obeznámila přítomné s chystanou logopedickou depistáží z SPC Velké Meziříčí (24.11.2023). Bude se týkat všech dětí ze tříd Veverek a Krtečků, které nedochází do spádové logopedické ambulance.
 • Pro předškolní děti byl představen desetihodinový kurz Bezva hrátky s předškoláky. Bude probíhat od 26.9.2023 ve spolupráci s psychologicko-pedagogickou poradnou (Mgr. Kondráfová) ve třídě Medvídků v úterý od 13.00 do 14.00. Přihlášky mohou rodiče získat od p. učitelek.
 • Paní učitelka Kubátová poskytla náhled na některé chystané akce a výlety př. Svatomartinský průvod, Velikonoční dílny, Čarodějnický den, Cesta školáka, den pro moji hračku, výlety za zmrzlinou apod. Podrobnosti se objeví na nástěnkách jednotlivých tříd.
 • Byly představeny zájmové kroužky pro předškolní děti, př. hrajeme a zpíváme (flétna a dechová cvičení), jóga, aerobic.
 • Vánoční fotografování dětí je naplánováno na 17.10.2023. Vyfotografují se všechny děti, ale rodiče mají možnost fotografie odmítnout, pokud se jim nebudou líbit.
 • P. učitelka Kubecová poprosila rodiče o uložení plastových sáčků na mokré oblečení dětí do skříněk v šatnách.
 • Slovo dostala i hospodářka školky p. Novotná. Seznámila rodiče se stravovacím režimem dětí (dle spotřebního koše) a poprosila rodiče nových žáčků o vyplnění přihlášky ke stravování a zřízení inkasa. Vratná záloha na obědy pro nové žáky činí 1000Kč.
 • Na pitný režim dětí se v průběhu září bude vybírat 70Kč na žáka na rok.
 • Paní Novotná upozornila rodiče, že již není možné jakékoliv jídlo odnášet z prostor školky. Tedy pokud dítě odchází před svačinou, nedostane svačinu domů (nebude mu ani účtována částka 11,- za svačinu).
 • Nakonec paní hospodářka uvedla dny, kdy je k zastižení v naší školce (úterý a čtvrtek).
 • Paní učitelka Kubátová, Kopřivová a Jansíková vyjádřily přání řešit případné problémy co nejdříve a přímo. Se všemi se rozloučily a popřály hezký zbytek dne.

 

Zapsala: PharmDr. Lucie Herrová

Přidáno 20. 9. 2023, autor: Štěpánka Sýkorová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru