MŠ Zahradnického II


 Kapacita MŠ: 56 dětí
 Počet tříd: 3
 Provoz MŠ: 6:30 - 16:30

 Krtečci: 705 894 835
 Veverky: 705 894 836
 Medvídci: 705 894 837

 

Distanční vzdělávání

V době přerušení provozu MŠ budeme pro děti připravovat výukové materiály, které jsou pro předškoláky povinné se zákona o povinném předškolním vzdělávání.

Pokud někdo nemá možnost pracovní listy si vytisknout, napište nám e-mail nebo zatelefonujte do MŠ, vše vám připravíme k vyzvednutí. Pracovní listy, které splníte, přineste  po otevření naší mateřské školy svojí paní učitelce.

V distančním vzdělávání se zaměříme na:

  • rozvoj grafomotoriky se správným držením kreslících a psacích potřeb
  • rozvoj předmatematických dovedností - počítání, třídění podle velikosti, geometrické tvary
  • rozpoznávání hlásky na začátku slova, dělení slov na slabiky
  • vytváření základů pro práci s informacemi
  • uvědomění si časových pojmů, orientaci v čase
  • poznávání písmen a číslic
  • rozvoj zrakového vnímání

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru